1. نتیجه ارزیابی چکیده مقالات ارسالی به کنفرانس اعلام شد
به استحضار می‌رساند نتیجه ارزیابی چکیده مقالات ارسالی به دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات چین اعلام شده است لذا پژوهشگران گرامی می‌توانند با مراجعه به صفحه خود در سامانه کنفرانس به نشانی https://csconf.ut.ac.ir/author از نتیجه مطلع شوند.
2. مرندی: آمریکا و اروپا نگران روابط خوب ایران با چین هستند
یک استاد دانشگاه اظهار داشت: آمریکا و اروپا نگران هستند که ما روابط خوبی با چین برقرار کنیم.
3. ضرورت توجه به افزایش نقش چین در اقتصاد دنیا
توجه به افزایش نقش چین در دنیا، شناخت روابط ایران و چین و توجه به قرارداد 25 ساله این دو کشور به عنوان یکی از موضوعات مهم، از جمله مسائلی بود که در پیش نشست دومین کنفرانس بین المللی مطالعات چین مورد بررسی قرار گرفت.
4. یک استاد دانشگاه: روابط ما با چین تحت تاثیر روابط چین و عربستان قرار گرفته است
یک استاد دانشگاه معتقد است: روابط ما با چین، تحت تاثیر روابط چین با عربستان قرار گرفته و هرچه عربستان روابط تجاری‌اش را گسترش دهد بر روابط ما با چین تاثیرگذار است.